Nízkoenergetický dům

Za Nízkoenergetický dům považujeme stavbu, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Dosahuje se toho kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů především bez tepelných mostů. Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 "Tepelná ochrana budov". Cirkulace vzduchu může být i řízená a využívat případně REKUPERACI tepla.

Potřebu tepla na vytápění nejvíce ovlivňuje kvalita zateplení obálky budovy, tedy fasády, střechy, stěn pod úrovní terénu a podlahy v nejnižším vytápěném podlaží, dále pak kvalita oken a dveří.

Klíčovým parametrem je tzv. faktor tvaru budovy, což je poměr ochlazované plochy obálky budovy a objemu budovy (A/V). Čím vyšší je faktor tvaru budovy, tím se zvyšuje potřeba tepla při stejně zateplené obálce a stejné podlahové ploše.

Pro dosažení co nejnižší potřeby tepla na vytápění, ať už nízkoenergetických nebo pasivních domů, je také správná orientace domu vůči světovým stranám a jeho umístění na pozemku. Obecné pravidlo je umísťovat prosklené plochy obytných částí k jihu, aby bylo možné využít solární zisky v otopném období.

Při dosahování co nejnižší potřeby tepla na vytápění mají uplatnění obnovitelné a alternativní zdroje energie, zejména termické solární kolektory pro přípravu teplé vody a přitápění a tepelná čerpadla.