Difúzně uzavřená konstrukce (dřevostavba)

Dřevo v konstrukci dřevostaveb musí být chráněno před vzdušnou vlhkostí. Difuzně uzavřené konstrukční systémy vyhovují zastáncům důkladné ochrany. Pro tuto ochranu se používají známé paronepropustné fólie, instalované po obvodových konstrukcí ze strany interiéru. Tyto folie zabraňují vstupu vodních par do dřevěné střešní a obvodové konstrukce domu. 

Neporušená a nepropustná folie je podmínkou funkční difúzně uzavřené konstrukce. Nebezpečí tak hrozí i při jednoduchém připevňování poličky, kdy může dojít k porušení folie například vrutem. Proto je vhodné využívat skladbu stěny s tzv. instalační předstěnou, na kterou lze montovat další zařízení interiéru, aniž by hrozilo poničení parozábrany.

Odvětrání místností je zajištěno přirozenou cestou okny s mikroventilací, dveřmi, krbem, digestoří.