Dřevovláknité desky

Egger DHF 

 Použití:

FORMline DHF je dřevovláknitá, středně tvrdá deska určená pro vnější opláštění stěn montovaných staveb (dřevostaveb) a střešních záklopů na krokve pod tvrdou krytinu, nebo jako spodní krytina u krokvové izolace.

 • Stěnové opláštění - pro rámové stavby jako vnější, difúzní, paropropustná, voduodvádějící deska s funkcí izolace proti působení větru pro odvětrávané fasády.
 • Střešní konstrukce- difúzní, druhá spodní krytina pod tvrdou střešní krytinu (vrchní).

Asymetrický, kónický pero-drážkový profil hrany desky zaručuje zamezení přístupu případné vody a větru hranou desky do konstrukce. Preventivní chemická ochrana dřevěné nosné konstrukce není zpravidla potřebná. V kombinaci s deskou Eurostrand OSB, jako vnitřního ztužujícího opláštění, vzniká spolehlivá rámová konstrukce z hlediska mechanicko-fyzikálních vlastností, prostá vlhkosti.

Vlastnosti:

 • Odolná vůči vodě a odvádějící vodu
 • Otevřená difusi a s těsnící funkcí proti větru
 • Výztužná podle Z-9.1-454
 • Zjednodušené požární posouzení F30-B
 • Přímé působení povětrnosti (březen - listopad) až 8 týdnů
 • Bez formaldehydu

 

 

Steico Protect 

 Použití:

 • difúzní tepelná a zvuková fasádní izolace
 • velmi vhodná k oplášťování dřevostaveb
 • dodatečná izolace zděných staveb

Vlastnosti:

 • vysoká pevnost v tlaku
 • výborné tepelně izolační parametry v létě i v zimě
 • dokonalá difúze vodních par
 • díky profilu pero/drážka velmi stabilní a tuhá v ploše
 • účinná ochrana proti větru, prachu, vlhkosti a hluku
 • upravují mikroklima interiéru svou vysokou schopností akumulace tepla
 • ekologická a šetrná k životnímu prostředí
 • jednoduchá a rychlá montáž
 • vhodná k opětovnému zpracování