Blower door test


 

Je detekční metoda na zjišťování vzduchotěsností obalu budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti stěn, oken či střechy dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění.

Nejčastěji se používá pro lokalizaci netěsnosti u roubenek, podkrovních bytů či pasivních domů, kdy se obvodová stěna skládá z více konstrukčních prvků a tak je náchylnější na různé netěsnosti.

U pasivních domů jsou testy nezbytnosti pro dosažení správné účinnosti řízení větrání interiéru.

Netěsnosti je nutné odstranit z důvodu pronikání vlhkého vzduchu do konstrukce obvodového pláště, kde působením chladného vzduchu dochází ke kondenzaci vlhkosti.

Velice důležité je udržovat postupy měření a zařízení aktuální. Měřící zařízení by se mělo pravidelně kalibrovat. Důležité jsou především přesná měření teploty, tlaku a rychlosti proudění.


 


 Fázový posun 


 


Fázový posun teplotního kmitu vyjadřuje čas , za který se změna teploty na vnějším povrchu konstrukce projeví na straně interiéru.

Jedná se o vlastnost konstrukce ovlivňující působení extremních teplot vyvolaných slunečním zářením ,které nám povrch obvodového pláště objektu ohřívá.

Zvýšená teplota materiálu se pak pomalu šíří směrem k interiéru.

Větší hodnota fázového posunu znamená,že interiér v domě je lépe chráněn proti přehřívání vlivem slunečního záření.

 V praxi to znamená , že když ráno začne svítit slunce a bude "pražit" po celý den , stěna se zahřívá a přenáší teplo do interiéru. V momentě kdy se toto teplo dostane do domu ,dům se začne přehřívat.

Proto čím později stěna takto teplo propustí dovnitř ,tím lépe.

Ideální stav je , když teplu trvá tato cesta konstrukcí tak dlouho , až skončí den.

Teplo jde vždy do chladu a tak se jeho tok otočí ve stěně a půjde zpět ven.

Do domu se tedy ani nedostane. Toto je dlouhý fázový posun.

Pro dosahnutí dlouhého fázového posunu je tedy důležité teplo někde zdržet , uložit do hmoty aby neprošlo do interieru. 

Pro dlouhý fázový posun jsou velni podstatné akumulační schopnosti izolací.

 

Měrná tepelná 

kapacita (c)

Hustota 

Množství uskladněného

tepla 

  (J/kg.K) (kg/m3) (J/m3.K)
Minerální vlna 840 15 12 600 
Ovčí vlna  1720 16 27 520
Polystyrén 1270 25 31 750
Konopná izolace  1600 30 48 000 
Celulozová izolace 2020 40 76 000 
Dřevovláknitá izolace 2000 150 300 000  


 Termokamera


 


 Používá se ke zjištění lokálních, lineárních a dalších míst zvýšených tepelných ztrát budov, ke kontrole kvality provedených prací před převzetím stavby, k detekci kritických míst s možným výskytem plísní a k lokalizaci poškození či k detekci komínových těles a vyhledání požárních rizik atd.

 Měření technického zařízení budov slouží stejně jako měření stavebních konstrukcí k vyhledávání vad a zvýšených úniků tepelné energie. Používá se k vyhledání závad podlahového vytápění, lokalizace míst poruch topných medií, k odhalení závad na elektrických zařízeních.

Termokamera

 

Parozábrana


 


 Parozábrana je druh fólie, který omezuje či zabraňuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu. Je to v podstatě membrána , protože odděluje dvě různá prostředí, zpravidla interiér a exteriér stavby. Používá se hlavně ve střechách(nebo i stěnách DŘEVOSTAVEB apod.), aby se zamezilo úniku vodních par z interiéru do konstrukce domu, kde jinak pára kondenzuje a snižuje účinnost tepelné izolace a poškozuje nosné části. Vodní pára totiž dále neuniká, protože se zaráží o hlavní hydroizolaci, dochází tak k hromadění zkondenzované vody. Je důležité, aby parozábrana byla provedena souvisle, jinak pára pronikne neuzavřenými dírami, spoje se přelepují vzduchotěsnou páskou.

         Drevostavba2        Parozabrana
                                   

Parobrzda  

Parozábrana je materiál , který se snaží co nejvíce zamezit prostupu vodních par ze strany interiéru do zateplené konstrukce. 
Parobrzda je materiál , který pouze omezuje prostup vodních par ze strany interiéru do konstrukce , tj. dovoluje řízeně propouštět vodní páry interiéru přes konstrukci do exteriéru. Utěsňování nízkoenergetických a energeticky pasivních domů se dělá pro omezení tepelných ztrát nekontrolovaným větráním . Do takto utěsněné stavby za větrného počasí i běžných podmínek nezafouká . V domě probíhá proces řízeného větrání s rekuperací tepla . Výhodou parobrzdy je schopnost zpětné difúze během léta , kdy se vlhkost z izolace uvolňuje do interiéru . Při proděravění běžné parozábrany dochází k hromadění vlhkosti v tepelné izolaci , což způsobuje zhoršuje vlastnosti tepelné izolace . Montáž parobrzdy vyžaduje precizní práci . Spoje mezi pásy parobrzdy se přelepují páskou s vysokou lepivostí a pružným lepícím tmelem . Parobrzdou se zakrývala technologická vrstva interiérové ​​části domu.


Parozábrana Vám vlhkost nepropustí z interiéru do izolace (v zimě), a ani z izolace do interiéru (v létě).

Parobrzda propouští vlhkost z teplejší strany na studenější stranu. Tím se v zimě zbavíte orosených a plesnivých stěn av létě máte příjemnější prostředí v interiéru.